DOVES je ...

Društvo DOVES – FEE SLOVENIA (DOVES) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje trajnostnega razvoja: Modra zastava, Ekošola, Mladi poročevalci za okolje, Zeleni ključ in Znanje za gozdove.

Društvo je polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo (angl. Foundation for Environmental Education – FEE) in edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno licenco za izvajanje programov fundacije v Sloveniji. 
 

Več o DOVES  
Kontaktni podatki